Górno, 03.11.2020 r.

Znak: KZ.26.4.4.2020.GC               

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

„Dostawa hydrantów z armaturą przyłączeniową”

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

MAK Armatura Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Zakładowa 147P
92-402 Łódź

Cena: 71 937,78 brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanym kryterium oceny – Najniższa cena, uwzględnionym przez Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu w terminie przewidzianym na złożenie ofert wpłynęły następujące oferty:

L.p.

Wykonawca

Cena brutto

Wartość punktowa

1

CANALIS Spółka Jawna  Kusak i Wspólnicy

Hurtownia Instalacyjno Budowlana

25-217 Kielce, ul Hauke Bosaka 1

72 336,60

99,45 pkt

2

MAK Armatura Sp. z o.o.  Sp.k.
ul. Zakładowa 147P
92-402 Łódź

71 937,78

100 pkt

3

„BOMAKS” Marszałek Jacek, Krzyżak Stanisław

Spółka Jawna

25-565 Kielce, ul. Magazynowa 6

92 204,54

78,02 pkt

  3.  .  Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna z ofert.

  4. Zamawiający ustala termin podpisania umów na dzień 04.11.2020r. w godz. 12.00-15.00

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 124

Utworzono dnia: 03.11.2020

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 03.11.2020, Administrator główny: Edycja dokumentu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „DOSTAWA HYDRANTÓW Z ARMATURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ”
  • 03.11.2020, Administrator główny: Edycja dokumentu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „DOSTAWA HYDRANTÓW Z ARMATURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ”
  • 03.11.2020, Administrator główny: Dodanie załącznika zawiadomienie o wyborze oferty
  • 03.11.2020, Administrator główny: Edycja dokumentu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 03.11.2020, Administrator główny: Edycja dokumentu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 03.11.2020, Administrator główny: Edycja dokumentu Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 03.11.2020, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  • 03.11.2020, Administrator główny: Dodanie załącznika zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  • 03.11.2020, Administrator główny: Utworzenie dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY