Górno, 22.08.2017r.

 

Znak: KZ.26.2.6.2017.GC 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

 DOSTAWA JEDNEGO FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO 

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Folwark Samochodowy Spółka z o. o.

ul. G. Morcinka 1, 25-332 Kielce    

 Cena: 48 300,00zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą wartość punktową w badanych kryteriach oceny –uwzględnionych  przez Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest Kodeks Cywilny.

2. W prowadzonym postępowaniu w terminie przewidzianym na złożenie ofert wpłynęły następujące oferty:

 

Lp

Wykonawca

Cena brutto

ilość bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych

okres gwarancji i rękojmi

Uwagi

1

Folwark Samochodowy Spółka z o. o.

ul. G. Morcinka 1, 25-332 Kielce

48 300,00zł

80 pkt.

4 przeglądy

2 pkt.

60 miesięcy

3 pkt.

85 pkt.

 

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta

4. Zamawiający ustala termin podpisania umowy na dzień 24.08.2017r.

                                        

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 350

Utworzono dnia: 23.08.2017

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Dodanie załącznika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Edycja dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 • 23.08.2017, Administrator główny: Utworzenie dokumentu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY