INFORMACJA DLA OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU:

Dostawa hydrantów z armaturą przyłączeniową”

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania, o następującej treści:

1. Czy zamawiający opisując minimalne wymagania oferowanej armatury – potwierdzenie Certyfikatem jakości wystawionym przez zewnętrzną jednostkę badawczo- certyfikującą

- kontrola czystości powierzchni odlewu po próbce strumieniowo-ściernej - wymagana czystość wg. PN EN ISO 8501-1: 2008

-kontrola odporności chemicznej

-kontrola temperatury detalu przed pokryciem powłoką epoksydową

-badanie grubości powłoki epoksydowej - minimum 250 mikronów

-badanie odporności na przebicie prądem stałym o napięciu 3kV

-badanie przyczepności powłoki - minimum 12 MPa

- badanie odporności powłoki na uderzenia

 

pod pojęciem armatura rozumie:

kolano stopowe, łączniki RK, króćce FF, króćce FW, trójniki kołnierzowe, doszczelniacze, zasuwy,

hydranty 

 

ODPOWIEDŹ:

 

Ad.1.

Zamawiający pod pojęciem armatura rozumie: kolano stopowe, łaczniki RK, króćce FF, króćce FW, trójniki kołnierzowe, doszczelniacze, zasuwy, hydranty, które powinny pochodzić od jednego producenta. Zamawiający wymaga certyfikatu  jakości wystawionego przez zewnętrzną jednostkę badawczo- certyfikującą  przynajmniej dla hydrantów i zasuw.

Niniejsze pismo stanowi integralną część zaproszenia, wiążącą Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 81

Utworzono dnia: 29.10.2020

Dokument wprowadził:
admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 29.10.2020, Administrator główny: Dodanie załącznika Nazwa pliku
  • 29.10.2020, Administrator główny: Utworzenie dokumentu INFORMACJA DLA OFERENTÓW W POSTĘPOWANIU: „ Dostawa hydrantów z armaturą przyłączeniową”